logo
Hivatalos médiamegkeresések és tájékoztatások esetén kérem lépjen kapcsolatba a hivatal sajtókapcsolatok részlegével.
Általános sajtóelérhetőségek:
E-mail: sajto@gvh.hu
Telefon: +36 30 618-6618
© 2022 Dr. Tóth András
All rights reserved.

Archive

Adatkizsákmányolás csökkentése

Médiaszabályozási indikációk az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöböléséhez: olyan médiapiacokon, ahol a verseny korlátozottabban érvényesül (lsd. szűkös erőforrást, frekvenciát használó média) a szabályozás rögzíti a tartalom és reklám megfelelő arányát a figyelem kizsákmányolás elkerülése érdekében. Az online figyelempiacokon (pl. Facebook) - ahol a verseny szintén korlátozottan...

Adatvédelmi önrendelkezés további erősítése

Szabályozás írja elő a tartalom és reklám arányát az "ingyenes" online platformokon a TV-hez és rádióhoz hasonlóan az "ingyenes" online platformok szolgáltatásainak felhasználó választása szerinti személyes adat átadása és reklám nélküli igenybevehetőségét. Részletek: Fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, médiajogi és versenyjogi eszközök együttes alkalmazása az on-line figyelem piacok kudarcainak kiküszöbölésére, Infokommunikáció és...

Észszerű idő követelménye versenyügyekben

Széttartó magyar bírói gyakorlat az észszerű idő követelménye kapcsán versenyügyekben: Valamelyik a kettő közül nem állja meg a helyét az észszerű idő követelményének megsértése + ezzel okozott érdeksérelem esetén = Gazdasági Versenyhivatal döntése hatályon kívül helyezése = GVH bírságot nem szabhat egyáltalán. Mit jelent az észszerű idő követelménye versenyügyekben?...

Aktív perbeli legitimáció kérdése a fuzióellenőrzési eljárásban

Jó az, ha bárki Magyarországon közigazgatási per érdemére juttathat egy vállalati fúziókat tudomásul vevő hatósági döntést (jellemzően hatósági bizonyítványt)? Figyelembe veszi ez a megközelítés a tranzakciók lezártságához fűződő érdeket, a nemzetközi versenyképesség, valamint befektetővédelem szempontjait? Részletek: Az aktív perbeli legitimáció kérdése zárt ügyfélkörű közigazgatási eljárásokban, illetve a közhatalmat...

Kartellezők jogvédelme Magyarországon

A közbeszerzési kartellezők védekezése Magyarországon felemás eredményre vezetett a bírói gyakorlatban. Vannak olyan védekezések, amelyek nem mentek át a bíróságokon: ilyen a kartellt tényleges irányításként bemutató, vagy a büntető eljárásban beszerzett bizonyítékot, mint alapjogkorlátozót kizáró érvek. Az ügyintézési idő túllépésével kapcsolatos bírói útkeresés azonban komolyan...

Közigazgatási bíráskodás hatása a versennyel kapcsolatos közérdekvédelemre Magyarországon

Ezt az elmúlt tíz évben az egyéni jogvédelem javára több esetben korlátozta a bíróság, elsősorban kartellek elévülése kapcsán, másrészt az ésszerű eljárási határidő túllépés és az érdemi jogsérelem közötti kapcsolat erodálásának következtében. Részletek: A magyar versenyügyek 2010–2020 közötti bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai, Iustum Aequum Salutare XVII. 2021. 4.,...

A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez

Az elmúlt tíz évben több versenyügyben született olyan jelentős kúriai döntés, amely a közigazgatási bíráskodás egészére hatással volt! Versenyügyben derült ki, hogy a teljes felülvizsgálat elvének Magyarországon nem csak büntetőjogias versenyügyekben, de minden közigazgatási döntés felülvizsgálata során érvényesülnie kell. Ezen túl a Kúria versenyügyekben tisztázta...

A mesterséges intelligencia szabályozási paradoxonja

A mesterséges intelligencia ismeretlen technológia, amelynek elterjedéséhez felhasználói bizalmat kell kialakitani. Ennek a paradoxonnak a feloldási eszköze a szabályozás. Részletek: Mesterséges intelligencia szabályozásának paradoxonja és egyes jogi vonatkozásainak alapvető kérdései, Infokommunikáció és jog 2019/2., 3-9....

Technológiák szabályozásának alapkérdései

Szabályozási szempontból a technológiák két típusát különböztethetjuk meg. Az egyik, amikor a technológia felforgatja az addigi gazdasági, társadalmi viszonyokat, a másik pedig, amikor a technológiának valamilyen addig nem ismert és jövőre nézve is nehezen megragadható jellemzője van. Az első esetben az egyenlő játéktér kialakítása a...