logo
Hivatalos médiamegkeresések és tájékoztatások esetén kérem lépjen kapcsolatba a hivatal sajtókapcsolatok részlegével.
Általános sajtóelérhetőségek:
E-mail: sajto@gvh.hu
Telefon: +36 30 618-6618
© 2022 Dr. Tóth András
All rights reserved.

Felnőttképzés

Banki stratégiai tervezés

A kurzus elméleti és gyakorlati tudást kínál a bankok stratégiai felkészülését befolyásoló körülményekről.

Bemutatja a pénzügyi közvetítőrendszer nemzetgazdaságban betöltött szerepét, a piaci struktúra fontosságát és az aktuális szabályozói környezetet, ideértve a versenyjogot is.

Részletek

Egyetemi oktatás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Oktató

Versenyjogi szakjogászképzés, Versenypolitika és szabályozás c. tárgy oktatása.

Károli Gáspár Református Egyetem
Infokommunikációs jogi Tanszék
Tanszékvezető helyettes egyetemi docens

Versenyjog, Vállalkozások versenyjoga, Versenyjog és határterületei, Hálózatos iparágak joga, Infokommunikációs jog, Közigazgatási eljárásjog, Versenyfelügyeleti szakigazgatás, Versenyjog c. tárgyak oktatása. Továbbá Doktori iskola és LL.M szakképzés tárgyai.

Pécsi Tudomány Egyetem
Oktató

Infokommunikációs szakjogászképzés, Távközlés szabályozásának alapjai c. tárgy oktatása.