logo
Hivatalos médiamegkeresések és tájékoztatások esetén kérem lépjen kapcsolatba a hivatal sajtókapcsolatok részlegével.
Általános sajtóelérhetőségek:
E-mail: sajto@gvh.hu
Telefon: +36 30 618-6618
© 2022 Dr. Tóth András
All rights reserved.

Aktuális kutatásaim

Adatkizsákmányolás csökkentése

Médiaszabályozási indikációk az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöböléséhez: olyan médiapiacokon, ahol a verseny korlátozottabban érvényesül (lsd. szűkös erőforrást, frekvenciát használó média) a szabályozás rögzíti a tartalom és reklám megfelelő arányát a figyelem kizsákmányolás elkerülése érdekében. Az online figyelempiacokon (pl. Facebook) - ahol a verseny szintén korlátozottan van jelen - ennek a kizsákmányolásnak azonban semmi sem szab határt (mert nincs ilyen szabályozás). Ez az online figyelempiacok által folytatott kizsákmányolás második színtere. Az első - mint tudjuk - az adatok terén zajlik.

Részletek:
Médiaszabályozási indikációk az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöböléséhez, In Medias Res, 2021/2, 287-296

Adatvédelmi önrendelkezés további erősítése

Szabályozás írja elő a tartalom és reklám arányát az ``ingyenes`` online platformokon a TV-hez és rádióhoz hasonlóan az ``ingyenes`` online platformok szolgáltatásainak felhasználó választása szerinti személyes adat átadása és reklám nélküli igenybevehetőségét.

Részletek:
Fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, médiajogi és versenyjogi eszközök együttes alkalmazása az on-line figyelem piacok kudarcainak kiküszöbölésére, Infokommunikáció és jog, 2021/2., 77. szám, 2022. március, 8-14.

Észszerű idő követelménye versenyügyekben

Széttartó magyar bírói gyakorlat az észszerű idő követelménye kapcsán versenyügyekben: Valamelyik a kettő közül nem állja meg a helyét az észszerű idő követelményének megsértése + ezzel okozott érdeksérelem esetén = Gazdasági Versenyhivatal döntése hatályon kívül helyezése = GVH bírságot nem szabhat egyáltalán. Mit jelent az észszerű idő követelménye versenyügyekben? Milyen bizonyítási szintet kellene megkövetelni az európai bírói gyakorlat alapján itthon is az érdeksérelem kapcsán?

Részletek:
Észszerűen az ésszerű idő követelményéről versenyügyekben, Gazdaság és Jog, 2022. január-február, 3-11

Aktív perbeli legitimáció kérdése a fuzióellenőrzési eljárásban

Jó az, ha bárki Magyarországon közigazgatási per érdemére juttathat egy vállalati fúziókat tudomásul vevő hatósági döntést (jellemzően hatósági bizonyítványt)? Figyelembe veszi ez a megközelítés a tranzakciók lezártságához fűződő érdeket, a nemzetközi versenyképesség, valamint befektetővédelem szempontjait?

Részletek:
Az aktív perbeli legitimáció kérdése zárt ügyfélkörű közigazgatási eljárásokban, illetve a közhatalmat gyakorló indítványozók alkotmányjogipanasz-benyújtási lehetőségének szűkítése az Alkotmánybíróság Gazdasági Versenyhivatal alkotmányjogi panasza tárgyában hozott döntése fényében, Közjogi Szemle, XV. évfolyam, 2022., 1., 66 – 72.

Kartellezők jogvédelme Magyarországon

A közbeszerzési kartellezők védekezése Magyarországon felemás eredményre vezetett a bírói gyakorlatban. Vannak olyan védekezések, amelyek nem mentek át a bíróságokon: ilyen a kartellt tényleges irányításként bemutató, vagy a büntető eljárásban beszerzett bizonyítékot, mint alapjogkorlátozót kizáró érvek. Az ügyintézési idő túllépésével kapcsolatos bírói útkeresés azonban komolyan és súlyosan érinti a versennyel kapcsolatos hazai közérdekvédelmet, a bírságok preventív hatását, ezért ennek ésszerű idő megtartottságával összefüggő nyugvópontra juttatása minél előbb kívánatos. Szintén átgondolandó, hogy a versenyhatósággal szándékosan együtt nem működő közbeszerzési kartellezőket kell-e a közigazgatási jogkörben okozott kár mellett további jogvédelemben részesíteni az azonnali jogvédelem révén annak érdekében, hogy átmenetileg se terhelje őket a versenyfelügyeleti elmarasztaláshoz kapcsolódó közbeszerzésből kizárás következménye.

Részletek:
A Versenytanács kartelljog-fejlesztő gyakorlata, MAGYAR JOG 69 : 5 pp. 305-312. , 8 p., 2022

Közigazgatási bíráskodás hatása a versennyel kapcsolatos közérdekvédelemre Magyarországon

Ezt az elmúlt tíz évben az egyéni jogvédelem javára több esetben korlátozta a bíróság, elsősorban kartellek elévülése kapcsán, másrészt az ésszerű eljárási határidő túllépés és az érdemi jogsérelem közötti kapcsolat erodálásának következtében.

Részletek:
A magyar versenyügyek 2010–2020 közötti bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai, Iustum Aequum Salutare XVII. 2021. 4., 139–161.

A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez

Az elmúlt tíz évben több versenyügyben született olyan jelentős kúriai döntés, amely a közigazgatási bíráskodás egészére hatással volt! Versenyügyben derült ki, hogy a teljes felülvizsgálat elvének Magyarországon nem csak büntetőjogias versenyügyekben, de minden közigazgatási döntés felülvizsgálata során érvényesülnie kell. Ezen túl a Kúria versenyügyekben tisztázta a felülmérlegelés tilalmának határiat.

Erről részletesen:
A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez, Jogtudományi Közlöny, 2021. július-augusztus, 319-325

A mesterséges intelligencia szabályozási paradoxonja

A mesterséges intelligencia ismeretlen technológia, amelynek elterjedéséhez felhasználói bizalmat kell kialakitani. Ennek a paradoxonnak a feloldási eszköze a szabályozás.

Részletek:
Mesterséges intelligencia szabályozásának paradoxonja és egyes jogi vonatkozásainak alapvető kérdései, Infokommunikáció és jog 2019/2., 3-9.

Technológiák szabályozásának alapkérdései

Szabályozási szempontból a technológiák két típusát különböztethetjuk meg. Az egyik, amikor a technológia felforgatja az addigi gazdasági, társadalmi viszonyokat, a másik pedig, amikor a technológiának valamilyen addig nem ismert és jövőre nézve is nehezen megragadható jellemzője van. Az első esetben az egyenlő játéktér kialakítása a szabályozási feladat, a másik esetben pedig az elővigyázatosság élve alapján kell eljárni.

Részletek:
Technológia szabályozásának jogi kihívásai, in. szerk.: Tóth András: Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XV. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016., 26-36.

Összes publikációm

Összes kutatási anyagom elérhető az alábbi két platformon:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.