logo
Hivatalos médiamegkeresések és tájékoztatások esetén kérem lépjen kapcsolatba a hivatal sajtókapcsolatok részlegével.
Általános sajtóelérhetőségek:
E-mail: sajto@gvh.hu
Telefon: +36 30 618-6618
© 2022 Dr. Tóth András
All rights reserved.

Rólam

2010 óta vagyok a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese és a Versenytanács elnöke. Ebben a minőségben felelek a GVH versenyfelügyeleti döntéseinek meghozataláért, a döntések bíróság előtti képviseletéért és a fúzió ellenőrzési eljárásokért.

Hivatal

Kutatás

Oktatás

Webp.net-resizeimage-8

Office. Hivatal.

A magyarországi verseny javuló mutatói

Az Európai Unió szerint a magyarországi verseny mutatói minden tekintetben javultak 2010 óta, ráadásul az esetek többségében az uniós átlag felett. A legfontosabb mutató a verseny fogyasztók által érzékelt állapota, amit az EU rendszeresen mér.*

872

millió

A vállalati versenyjogi megfelelési programok bírságcsökkentőként való elismerésére, 2016-2021 között 872,1 millió Ft bírságkedvezményt eredményezett.

Fokozta a magyar versenyhatóság a vele való együttműködés lehetőségeit. 2010-től 2021 végéig a Versenytanács engedékenység keretében 5.6 milliárd Ft. bírságot engedett el (teljes bírságmellőzés miatt).

5600

millió

A GVH döntései a bíróságok előtt

A kiszabott versenyfelügyeleti bírságok kétharmadát jóváhagyják a felülvizsgálatot végző bíróságok. A 2010 és 2020 közötti időszakban a bíróságokon 54 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság sorsa dőlt el jogerősen.

Az érdemi kérdések tekintetében elmondható, hogy a vitatott ügyek 93%-át hagyta jóvá a bíróság.

0
0

Erőteljesebb versenyfelügyeleti fellépés

0
0

A versenyfelügyelet intenzitása fokozódott, ugyanis a 2010-es években 65%-kal több bírság került kiszabásra, mint a 2000-es években.

A 2010-es években összesen 44,6 milliárd forint bírságot szabott ki a Versenyhivatal versenykorlátozó magatartások miatt, kétharmaddal többet, mint a 2000-es években.

Verbális intervenciók

A vállalatok tisztelik a GVH-t, amit az is mutat, hogy fúziós beavatkozások harmada, a kapcsolódó versenykorlátozások kiigazítása 75%-ban a GVH szóbeli és nem formális beavatkozására történik.

75

százalék

Fogyasztóknak nyújtott kompenzációk

A magyar versenyhatóság arra is törekedett, hogy a fogyasztók számára a verseny és versenyfelügyelet pozitív hozadékait megmutassa. 2017 és 2022 májusa között a GVH 8,485 milliárd forint értékben hagyott jóvá kompenzációs programokat, amelyekből 3,615 milliárd forintot tett ki a fogyasztók számára való közvetlen jóvátétel.

3615

millió

Versenytanácsi jogfejlesztés

A Versenytanács az elmúlt években jelentős jogfejlesztést végzett, ugyanis jogalkalmazói úton fejlesztette ki többek között az alábbiakat:

Quazi engedékenységi programot a végrehajtási tilalom megszegése esetére;

A vállalkozások társulása döntésénél a mögöttes tagi felelősség arányosítását a tagok pénzügyi teljesítőképessége arányában;

Egymás munkavállalóinak átcsábítási tilalmára vonatkozó munkapiaci kartellekkel (no toach, no poach) kapcsolatos gyakorlatot;

A hub&spoke kiskereskedelmi kartellek megítélésére vonatkozó iránymutatást.

*Flash Eurobarometer 476 – January 2019 “Citizens’ perceptions about competition policy”

Research. Kutatás.

Absztraktok a kutatásaimból

Kövesse a #enforcementreality-t a friss információkért!

World Map. Világtérkép.

Külföldön tartott konferencia előadások